Domeikavos gimnazijos Mokinių taryba

Mokinių tarybos prezidentė – Leila Benaitytė, IIa gimnazijos klasė
Viceprezidentas – Stanislovas Dzimidavičius, IIb gimnazijos klasė

Mokinių tarybos nariai:

(parsisiųsti šį dokumentą MSWORD formate)


Gimnazijos taryba

Pirmininkė – Ada Micpovilienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Mokytojai:
Rita Česnauskienė – matematikos mokytoja metodininkė
Vida Matusevičienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Loreta Narbutienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Mokiniai:
Laura Buknytė, III gimnazijos klasė
Leila Benaitytė, IIa gimnazijos klasė
Stanislovas Dzimidavičius, IIb gimnazijos klasė
Aivaras Kaupas, Ib gimnazijos klasė

Tėvai:
Irma Kvedarienė
Gilma Staškienė
Natalija Urniežienė
Virginija Vasiliauskienė

Bendruomenės atstovai:
Vita Sutkienė
Danguolė Kasparienė


Domeikavos gimnazijos Tėvų klubas

2017 – 2018 m. m.

(parsisiųsti šį dokumentą MSWORD formate)