Domeikavos gimnazijos Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkė – Laura Buknytė, IIa gimnazijos klasė

Nariai:

Eil.
Nr.

 Pavardė, vardas

 Klasė

1.

Egontas Ušinskas

6b

2.

Miglė Liekytė

7a

3.

Emilis Zienius

6b

4.

Ugnė Balandytė

7b

5.

Ineta Ežerskytė

6b

6.

Rugilė Kriaučiūnaitė

7b

7.

Augustė Šilkaitytė

7b

8.

Miglė Narauskaitė

IVb gimnazijos

9.

Arminas Veišreideris

IVb gimnazijos

10.

Lukas Grivačauskas

7c

11.

Miglė Vaičiūnaitė

7b

12.

Erikas Rimša

7a

13.

Ieva Norvilaitė

5a

14.

Ignas Jusis

7b

15.

Austėja Petraitytė

7c

16.

Gintarė Puidokaitė

7b

17.

Miglė Žičkevičiūtė

7c

18.

Arminas Kaupas

IVb gimnazijos

19.

Miglė Marščionkaitė

8c

20.

Liepa Vaškevičiūtė

8a

21.

Augustė Trečiokaitė

8a

22.

Gintarė Vitkauskaitė

IVa gimnazijos

23.

Matas Šauklys

6b

24.

Evelina Gintautaitė

8b

25.

Leila Benaitytė

Ia gimnazijos

26.

Stanislovas Dzimidavičius

IIa gimnazijos

27.

Edgaras Kryževičius

IIIa gimnazijos

28.

Monika Vasiliauskaitė

7a

29.

Viktorija Viskantaitė

Ia gimnazijos

30.

Šarūnė Ivanauskaitė

IIa gimnazijos

31.

Odeta Stankevičiūtė

IIa gimnazijos

32.

Severina Sinkevičiūtė

Ia gimnazijos

33.

Paulina Jakavičiūtė

IIa gimnazijos

34.

Martyna Lunskutė

IIa gimnazijos

35.

Vita Ambrasaitė

IIa gimnazijos

36.

Lukas Kuizinas

IIIb gimnazijos

37.

Edita Kačiūnaitė

IVa gimnazijos

38.

Arlanda Alminaitė

IVa gimnazijosGimnazijos taryba

Pirmininkė – Ada Micpovilienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Mokytojai:
Rita Česnauskienė – matematikos mokytoja metodininkė
Vida Matusevičienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Loreta Narbutienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Mokiniai:
Arlanda Alminaitė – IIIa gimnazijos klasė
Arminas Kaupas – IIIb gimnazijos klasė
Gabrielė Mitkutė – IVb gimnazijos klasė
Viktorija Presaitė – IVb gimnazijos klasė

Tėvai:
Irma Kvedarienė
Gilma Staškienė
Natalija Urniežienė
Bendruomenės atstovai:
Vita Sutkienė
Danguolė Kasparienė Virginija Vasiliauskienė


Domeikavos gimnazijos Tėvų klubas

2016 – 2017 m. m.

Klasė

Tėvų vardai ir pavardės

1a

Ernesta Dovydaitienė, Virginija Kavaliauskienė

1b

Inga Deltuvienė, Aldona Trečiokienė

1c

Vitalija Karpienė, Živilė Sventickienė

2a

Vida Žvinienė

2b

Inga Dagienė

2c

Alina Latvėnienė, Jolanta Šeškauskienė

3a

Birutė Kontautienė, Giedrius Dautartas

3b

Sigitas Žukauskas

3c

Ramunė Jurevičienė, Rita Sadovskė

4a

Asta Babaraitienė, Rasa Gudomskienė

4b

Natalija Urniežienė, Daiva Rasimavičienė

5a

Virginija Vasiliauskienė, Giedrė Vaznonytė

5b

Aurelija Nikolaitienė, Sandra Bindokaitytė - Sidkovienė

6a

Gitana Marozienė, Darius Vasilenka

6b

Rimvydas Melkūnas

7a

Evelina Paltanavičiūtė – Matjošaitienė, Kastytis Barvainas

7b

Asta Babaraitienė

8a

Rasa Maslenikovienė

8b

Algimanta Strazdienė, Andželika Žilinskienė

Iag

Danielius Viskantas, Žydrūnė Ulčickienė

Ibg

Jovita Vyturienė

IIag

Irma Kvedarienė, Ramunė Jurevičienė

IIbg

Inga Veišreiderienė

IIIag

Danguolė Sodonienė

IIIbg

Vaiva Krikvaitė

IVbg

Danguolė Sodonienė


Sausio 29 dieną Domeikavos gimnazijos Mokinių taryba dalyvavo akcijos "Atverkime širdis" baigiamajame renginyje ir sulaukė padėkos iš Muniškių globos namų direktorės I. Augonienės už aktyvų dalyvavimą akcijoje, suteiktas geras emocijas ir prasmingai praleistą laiką drauge su Globos namų senjorais. Kauno r. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja I. Marcinkevičienė taybos nariams įteikė Padėkos raštą už gražias iniciatyvas ir prasmingas savanorystės veiklas gerumo akcijoje.
Laura Buknytė (Mokinių tarybos pirmininkė)


Mokinių tarybos veikla

Domeikavos gimnazijos mokinių taryba pasižymi prasminga veikla. Ypač turiningas buvo praėjusių metų lapkričio mėnuo. Lapkričio 6 dieną gimnazija prisijungė prie „Pyragų dienos“ iniciatyvos. Per ilgąsias pertraukas mokiniai ir mokytojai skubėjo pirkti pyragų, kuriuos iškepė mokinių tarybos nariai. Surinkti pinigai buvo skirti gyvūnų prieglaudai. Lapkričio 18 dieną į sporto salę smagiai pasimankštinti buvo pakviesti mažieji gimnazijos mokinukai - vyko judrioji pertrauka. Lapkričio 19 dienos vakare gimnazija neištuštėjo, nes mokinių tarybos nariai ir „Jaunieji policijos rėmėjai“ liko nakvoti mokykloje! Veiklos užteko visiems, mokiniai ruošėsi artėjančioms šventėms: karpė dekoracijas langams, darė snaiges, puošė Kalėdų eglutę. Kai darbai buvo baigti, visi gardžiavosi picomis! O po to prasidėjo linksmybės - filmai, dainos, žaidimai. Lapkričio 25 dieną mokinių taryba, tęsdama akciją "Atverkime širdis", apsilankė specializuotuose Muniškių senelių globos namuose. Šį kartą mokiniai puošė senelių namus, grojo ir dainavo. Globos namų gyventojai džiaugėsi mokinių atvykimu ir kvietė apsilankyti dar kartą, o mokiniai grįžo prasmingai praleidę laiką ir pasisėmę daug naujos patirties.
Laura Buknytė (Jaunųjų žurnalistų būrelio narė, Mokinių tarybos pirmininkė)