Gimnazijoje vykdomi projektai

1.Patyčių prevencijos programa OLWEUS. Projekte dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė. Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Morkūnienė.
  
2.Projektas ,,Drąsinkime ateitį” . Koordinatorė – Laima Dzvonkienė.
  
3.Projektas ,,,Sveika aplinka ugdo sveiką asmenybę” .
   Koordinatorė – Diana Volkavičienė.
  
4.Projektas „Auginame vieni kitus" . Koordinatorė – Ingrida Morkūnienė


Projektas ,,Auginkime vieni kitus“

Jau penkti metai Domeikavos gimnazija vykdo projektą „Auginkime vieni kitus“. Projekto esmė – savanoriška vyresnių klasių mokinių pagalba pradinių klasių mokiniams ugdymo ir socializacijos procese. Penkis mėnesius 19 vyresniųjų klasių (5 – 8, I gimnazijos) mokinių kuravo 39 pradinukus. Bendrai veiklai – mokytis skaityti, lietuvių ir anglų kalbų, matematikos, ruošti pamokų, žaisti – projekto dalyviai rinkdavosi vieną kartą per savaitę. Gegužės 9 dieną gimnazijoje vyko baigimasis projekto ,,Auginkime vieni kitus“ renginys. Kuratoriai su savo jaunaisiais draugais pasidalijo savo įspūdžiais. Dauguma mokinių pripažino, kad norėtų projekto tęsinio. Visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir padėkos raštais.Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018

Visą savaitę gimnazijoje vyko renginiai, skirti „Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ 2018“. Per ilgąsias pertraukas vyresniųjų klasių mokiniai žaidė žaidimus su gimnazijos mažaisiais, kartu su mokytojais jaunesnių klasių mokiniams vedė užsiėmimus „Nesityčiok - man skaudu“. Domeikavos gimnazijoje lankėsi nepilnamečių inspektorė A. Vaitekūnė, kuri po filmo peržiūros su mokiniais diskutavo apie draugystę.


Gruodžio pradžioje gimnazijos mokiniai dalyvavo projekte „Tai nuo Tavęs čia taip šviesu...“ Visi priešmokyklinės grupės, 1 – 8, I – IV gimnazijos klasių mokiniai rinko nuoširdžiausią klasės draugą.

„Tai nuo Tavęs čia taip šviesu...“
2017 m. nuoširdžiausi gimnazijos mokiniai

(parsisiųsti šį dokumentą MSWORD formate)


Organizatorė - pavaduotoja ugdymui I. MorkūnienėVeiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Kovo 20-24 d. Domeikavos gimnazijoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“. Klasės auklėtojai vedė klasės valandėles tema „Patyčios turi baigtis“. Kovo 21 d. Domeikavos gimnazijos mokinių komanda dalyvavo Ežerėlio pagrindinės mokyklos organizuotoje šventėje, skirtoje skatinti mokinių draugystę. Mokiniai dalyvavo sporto rungtyse, žaidė ir bendravo su kitų mokyklų mokiniais. Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti medaliais „Be patyčių“ ir saldžiomis dovanomis. Geros emocijos ir nauji draugai dar ilgai primins gražią šventę.