Pozityvių mokymosi draugų susitikimas

Kauno r. savivaldybės Lyderių laiko 3 projekto ,,Pozityvioji komunikacija ugdymosi rezultatams” kartu besimokančių ugdymo įstaigų bendradarbiavimas tęsiasi. Nors susitikimai persikėlė į virtualią erdvę, jie vyksta taip pat įdomiai ir prasmingai. Sausio 8 d. penkių kartu besimokančių įstaigų komanda (Neveronių gimnazija, Šlienavos pagrindinė mokykla, Karmėlavos lopšelis/darželis ,,Žilvitis”, Domeikavos gimnazija) vėl susitiko, kad aptartų 2021-ųjų metų bendradarbiavimo planą. Laukia daug veiklų ir susitikimų, į kuriuos įsitrauks dar vienas projekto partneris – Neveronių lopšelis-darželis. Sutarėme stiprinti bendradarbiavimą tarp vadovų, mokytojų ir mokinių.
Ada Micpoviliene, Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Būsimųjų pirmokų Tėvelių dėmesiui!

Karantino metu mokinių priėmimas į Domeikavos gimnaziją ir Užliedžių skyrių vyks nuotoliniu būdu.
Nuo sausio 4 d. prašome pristatyti šiuos dokumentus:
 • prašymą,
 • gyvenamosios vietos deklaraciją,
 • vaiko gimimo liudijimą.
Nuskenuotus arba nufotografuotus dokumentus siųskite elektroniniu adresu:
Elektroninis paštas  domeikavos.gimnazija@gmail.com
Prašymo formą rasite gimnazijos puslapyje.
Primename, kad į Domeikavos gimnaziją ir Užliedžių skyrių priimami mokiniai, gyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
Telefonai pasiteirauti: (8 37) 477 262, 8 616 57 880
Administracija
Projektas ,,Atviros širdys, atviros mintys”

(parsisiųsti šį dokumentą PDF formate)

„CiELO“ projektas – įsipareigojimas keistis ir keisti

(parsisiųsti šį dokumentą PDF formate)Sėkmė konkurse ,,Su Kalėdom iš toli"

Artėjant šventėms, mūsų gimnazijos mokinės Saulina (6c kl.) ir Adriana (8a kl.) Latvėnaitės, dalyvavo Kauno r. Švietimo skyriaus organizuotame nuotoliniame muzikinių sveikimų konkurse ,,Su Kalėdom iš toli". Toks konkursas organizuotas pirmą kartą ir galime pasidžiaugti, kad nors ir nedrąsiai, bet Kauno rajono mokyklos išdrįso dalyvauti ir pasveikinti vienos kitas ,,iš toli". Visų dalyvavusių pasirodymai buvo labai nuoširdūs. Mokiniai dainavo, grojo, ritmavo, skandavo. Iš visų jų sklido širdį verianti šiluma. Toks konkursas buvo pirmas, bet norisi tikėti, kad situacijai pasikeitus, jis persikels į mokyklų sales! Konkursas vyko Facebook profilyje ,,Kalėdos iš toli", kuriame savo balsą patikusiam atlikėjui, galėjo skirti kiekvienas apsilankęs. Domeikavos bendruomenė ir klausytojai aktyviai palaikė sesutes, kurių šventinis sveikinimas sužavėjo ne vieną ir surinko bene daugiausiai balsų. Saulina ir Adriana tapo konkurso laureatėmis. Tai labai didelis įvertinimas! Ačiū sesutėms, kad savo sveikinimu ir pasiekimu pradžiugino visą bendruomenę. Sukurti muzikinį sveikinimą padėjo mergaičių šeima, muzikos mokytoja Eglė Verzienė, 8 b klasės klasės mokinys Jonas Vybornas, kuris pagelbėjo montuojant video medžiagą. Dėkojame jiems! Linkime visiems gražių švenčių!
Visus pasirodymus dar kartą galite peržiūrėti Fb profilyje ,,Kalėdos iš toli" iki šių metų pabaigos.
Nuotolinis mokymas

Informuojame, kad 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai ir toliau mokosi nuotoliniu būdu. Pateikiame bendrą pamokų tvarkaraštį su išskirtomis (paryškintomis žaliai) sinchroninėmis (vaizdo) pamokomis. Primename, kad lapkričio 23- 27 d. mokomės pagal 2 savaitės tvarkaraštį. Taip pat pateikiame klasės valandėlių ir konsultacijų tvarkaraščius, kurios vyksta sinchroniniu būdu (vaizdo pamokos).
Rykantė Šimkūnaitė
Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuotolinis IVg visos pamokos


(parsisiųsti šį dokumentą PDF formatu)

Nuotolinis visos pamokos


(parsisiųsti šį dokumentą PDF formatu)

Klasės valandėlių tvarkaraštis


(parsisiųsti šį dokumentą PDF formatu)

Konsultacijų tvarkaraštis


(parsisiųsti šį dokumentą PDF formatu)
Tolerancijos diena

Vaizdo pamokos Teams platformoje


Tvarkaraštis
Dėkojame už padovanotas knygas!

Norime padėkoti internetiniam knygynui Patogupirkti.lt už padovanotas knygas, kurios papildė mūsų biblioteką.
Dėkojame už “Petro Imperatorė” ir keturis egzempliorius “Išsiduosi. Balsu (2-as leidimas)”.
Tikimės, kad šie leidiniai bus skaitomi ir nudžiugins mūsų bendruomenę!
Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"

Dėl pagalbos vaikams linijos reklaminio skydelio viešinimo

(parsisiųsti šį dokumentą PDF formate)
Eismo tvarkaraščiai

(parsisiųsti šį dokumentą PDF formate)

Kauno r. Domeikavos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo būtinosios sąlygos 2020-2021 m. m.

(parsisiųsti šį dokumentą PDF formate)

Vadovėlių išdavimas mokiniams 2020 - 2021 mokslo metams

(parsisiųsti šį dokumentą PDF formate)


2019 m. pirkti vadovėliai

(parsisiųsti šį dokumentą EXCEL formate)
Kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje?

Nacionalinės švietimo agentūros psichologijos skyriaus specialistai parengė rekomendacijas „Kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje ir kaip jiems padėti“, skirtas tėvams (globėjams, rūpintojams) bei kitiems suaugusiesiems, bendraujantiems su vaikais. Pateikiamos rekomendacijos, kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje, kokio pobūdžio informaciją jiems suteikti, pristatoma keletas būdų kaip padėti vaikui nurimti. Nuoroda į vaizdo įrašą: https://youtu.be/Fy-yDjP0Bh8

(parsisiųsti šį dokumentą PDF formate)

Gerb. Tėveliai!

Karantino metu mokinių priėmimas į Domeikavos gimnaziją vyksta tik nuotoliniu būdu. Užpildytus prašymus siųskite elektroniniu adresu: domeikavos.gimnazija@gmail.com
Prašymo formą rasite gimnazijos puslapyje. Primename, kad į Domeikavos gimnaziją ir Užliedžių skyrių priimami mokiniai, gyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
Telefonai pasiteirauti:
(8 37) 477 262
8 616 57 880

Visų dėmesiui!

Mokinių ir Tėvelių dėmesiui!

ŠMSM patvirtino, kad dėl viruso grėsmės, atsižvelgus į kitų šalių patirtį, stabdomas ugdymo procesas. Perkeliamos mokinių pavasario atostogos 2020 m. kovo 13 d. - kovo 27 d. Mokytojus kviečiame į susirinkimą kovo 13 d. 10 val. Aktų salėje.
Domeikavos gimnazijos direktorius
Dalius Vibrantis

Besimokanti mokykla su Erasmus+


Domeikavos gimnazijos vizija deklaruoja, kad esame ,,moderni, besimokanti, pokyčiams ir iššūkiams atvira“ mokykla. Šios gražios idėjos siekiame pirmiausiai ugdydami savo pedagoginį ir vadybinį potencialą. 2019-2020 metais Domeikavos gimnazija vykdo Erasmus + KA1 projektą ,,Inovatyvių technologijų taikymas ugdyme ir mokyklos lyderystėje” (2019-1-LT01-KA101-060414) ir dalyvauja keliose kvalifikacijos kėlimo programose ES šalyse. Projekto mokymų turinys orientuotas į gimnazijos veiklos prioritetus ir tobulintinas sritis, o patys kursai vyko rudens, žiemos ir paskutinis etapas – pavasario atostogų metu, todėl netrikdo ugdymo proceso. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas, dalyvaujant Erasmus+ programos mobilumuose mokymosi tikslais, leidžia mokytojams ir gimnazijos vadovams nuosekliai ir intensyviai gilinti žinias, atnaujinti bei patobulinti kompetencijas pasirinktose srityse. Domeikavos gimnazijos pradinių klasių mokytoja Rykantė Šimkūnaitė, gimnazijos direktorius Dalius Vibrantis ir pavaduotojos ugdymui Elytė Stankevičiūtė ir Ada Micpovilienė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Portugalijoje ir Tenerifėje. Mokytoja Rykantė, kuri ypač didelį dėmesį savo pamokose skiria technologijoms ir inovacijoms, savaitę tobulino kompetencijas kursuose ,,Kūrybiškumo ir inovacijų skatinimas klasėje/Ateities mokymo metodai” (“Stimulating creativity and innovation in the classroom/Future Classroom methodology of teaching”) Lisabonoje (Portugalija). Mokymų savaitė buvo labai intensyvi, įdomi ir turininga. Kursų metu mokytojai susipažino ir praktiškai išbandė įvairias inovatyvias aktyvaus mokymo strategijas bei technologines priemones, atliko praktines užduotis, lankėsi Setubalos mokyklose, stebėjo veiklas „Ateities klasės“ laboratorijose. Darbas grupėse su mokytojais iš Kroatijos, Ispanijos, Vokietijos, Austrijos, Rumunijos ir Bulgarijos suteikė galimybę pasidalinti gerąja patirtimi, aptarti švietimo sistemos panašumus ir skirtumus įvairiose ES šalyse. Gimnazijos vadovai, siekdami efektyvesnio ugdymo proceso organizavimo ir turėdami tikslą įkvėpti mokytojus pozityviai keistis ir lanksčiai priimti šių dienų pedagogikos iššūkius, dalyvavo mokymuose ,,Kritinio mąstymo ugdymas taikant aktyvius mokymo metodus” (“Training critical thinking through active learning”). Dažnai skundžiamės, kad šiuolaikiniai mokiniai nelinkę kritiškai mąstyti, stokoja kūrybiškumo, problemų sprendimo įgūdžių. Bet ar skatiname ir ugdome šiuos gebėjimus? Ar gebame juos pažadinti ir ugdyti? Kritinio mąstymo kompetencijos yra esminės sėkmingai asmenybės ūgčiai, tačiau jas skatinantys metodai veikia tada, kai yra nuosekliai taikomi pamokose. Besimokant savaitė prabėgo labai greitai, kursų veiklos vyko ne tik San Cristobal de la Laguna universiteto auditorijose, bet ir persikėlė į permakultūrinį ūkį, Teidės nacionalinį parką, Aganos mišką – svarbus akcentas skirtas ekologinėms temoms švietime. Išbandėme daug kritinį mąstymą skatinančių metodų, veiklų ir strategijų, eksperimentavome ir mokėmės vertinti statistinius duomenis. Labai džiaugiamės galėję bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais ir mokyklų vadovais iš Vokietijos, Slovėnijos, Suomijos, Estijos, Latvijos. Ypač vertinga buvo paklausyti ir padiskutuoti apie kritinio mąstymo ir visos asmenybės ugdymo praktiką Suomijoje. Mokymų Portugalijoje ir Tenerifėje medžiaga bus susisteminta ir pristatyta Domeikavos gimnazijos mokytojų tarybos posėdyje, praktiškai veiklas išbandysime Erasmus+ sklaidos seminaro metu. Tikimės, kad ne tik kursų dalyviai, bet ir visa gimnazijos bendruomenė turės pakankamai motyvacijos ir įkvėpimo atnaujinti savo kasdieninę pedagoginę veiklą.

LL3 pokyčio projekto ,,Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams" partnerių susitikimas Neveronyse

Vasario 27 d. Neveronių gimnazijoje susitiko 4 Kauno r. savivaldybės Lyderių laikas 3 (LL3) tvarumo ir pokyčio projekto ,,Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams" bendradarbiaujančios ugdymo įstaigos. Susitikimo metu buvo pristatyti įvairūs pozityviosios komunikacijos praktikos aspektai Neveronių gimnazijoje, aptartas bendros veiklos planas, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Neveronių gimnazija, Karmėlavos lopšeliu-darželiu ,,Žilvitis" ir Šlienavos pagrindine mokykla. Draugausime, bendradarbiausime, dalinsimės patirtimi bei kartu mokysimės.


Koronavirusas yra naujos struktūros virusas, kuris niekada anksčiau nebuvo sukėlęs infekcijų žmonėms.
Inkubacinis laikotarpis:
nuo 2 iki 12 dienų (t. y. laikotarpis nuo užsikrėtimo iki simptomų atsiradimo).
Simptomai:
karščiavimas, kosulys, apsunkęs kvėpavimas ir kiti kvėpavimo sutrikimai, raumenų skausmai ir nuovargis (panašūs į gripo). Sunkesniais atvejais sukelia plaučių uždegimą, sunkų ūmų respiracinį sindromą, inkstų nepakankamumą ar mirtį.
Skaityti plačiau...

(parsisiųsti šį dokumentą PDF formate)

Akcija „Aš ir tu – atsargūs kai slidu!“

Gruodžio 10 d. Domeikavos gimnazija kartu su Lietuvos automobilių klubu ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) kelių policijos valdyba dalyvavo akcijoje „Aš ir tu – atsargūs, kai slidu!“. Gimnazijos mokinių sukurti naujametiniai sveikinimai buvo dalinami vairuotojams. Taip siekiama priminti apie pavojus, tykančius slidžiame kelyje, ir siekti pėsčiųjų ir vairuotojų saugumo.Konferencija ,,Mokinys – mokiniui”

Lapkričio 28 d. Domeikavos gimnazijoje vyko Kauno apskrities 5-12 klasių mokinių konferencija „Mokinys – mokiniui“. Šio renginio tikslas – ugdyti kritišką mokinių mąstymą, skatinti neigiamą požiūrį į patyčias, psichiką veikiančių medžiagų vartojimą ir stiprinti sveiko gyvenimo nuostatas. Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį susirinkusiems dalyviams tarė Domeikavos gimnazijos pavaduotoja ugdymui Ingrida Morkūnienė, Kauno r. psichologinės pedagoginės tarnybos vadovas Dalius Balčiūnas, Kauno r. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Valaitytė-Ramuckienė. Dėkojame konferencijos svečiams dr. Simonai Pajaujienei bei LSMU studentų mokslinės draugijos narėms Aušrinai Diksaitei, Andrijanai Šležaitei, Paulinai Malėvičiūtei už motyvuojančius ir įkvepiančius pranešimus. Konferencijoje dalyvavo per 100 mokinių iš įvairių Kauno apskrities ugdymo įstaigų. Mokiniai pristatė savo pranešimus grupėse, kartu gilino savo žinias ir įžvalgas sveikos gyvensenos ugdymo bei patyčių prevencijos klasuimais. Dėkojame nuolatiniams konferencijos rėmėjamas Kauno r. visuomenės sveikatos biurui ir “Sveikatą stiprinančiai Kauno region” darbo grupei.XV-asis Kauno miesto ir rajono mokinių patriotinių dainų konkursas – dovana Lietuvos Šaulių sąjungos šimtmečiui

Lapkričio 26 dieną Kauno Įgulos karininkų ramovėje vyko jubiliejinis Kauno miesto bei rajono moksleivių patriotinių dainų konkursas, skirtas Lietuvos Šaulių sąjungos šimtmečiui. Konkursą organizavo ir rėmė Lietuvos Šaulių Sąjungos II-oji rinktinė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Lietuvos Kariuomenės Kauno įgula, Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, Kauno rajono Domeikavos gimnazija, V. Putvinskio-Pūtvio klubas ir kt. Konkursą kaip visada pakiliai ir nuotaikingai vedė atsargos majoras Gediminas Reutas. Renginio koordinatoriai - Vytauto Didžiojo II-osios Šaulių rinktinės vadas Vytautas Žymančius ir Domeikavos gimnazijos mokytojas Darius Starkus. Dalyviai buvo suskirstyti į amžiaus grupes (I grupė 5-8 kl., II grupė 9-12 kl. mokiniai) ir apdovanoti atskirose kategorijose: solistai ir chorai/ansambliai. Konkurse pasirodė 28 kolektyvai, komisija išklausė 56 dainas. Visi dalyviai (kolektyvai ir jų vadovai) gavo padėkas, o nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais bei pradžiuginti rėmėjų prizais.
I amžiaus grupė
III vieta
Domeikavos gimnazijos duetas Akvilė Babraitytė ir Danielius Milkintas (vadovė Eglė Verzienė).
II amžiaus grupė
Grand Prix
Jono Basanavičiaus gimnazijos vokalinis-instrumentinis ansamblis (vadovė Diana Burkauskienė)
I vieta Domeikavos gimnazijos solistė Aurėja Meištaitė (sceninis vardas Aurėja Mei, vadovė Eglė Verzienė)
Patriotinių dainų konkurso laureatų koncertas neabejotinai galėtų būti puiki dovana miesto ir rajono visuomenei.
Darius Starkus,
Domeikavos gimnazijos mokytojasKelionė į Saksonijos Šveicariją

Spalio 26-28 dienomis Domeikavos gimnazijos mokiniai vyko į Saksonijos Šveicariją. Pirmąją kelionės dieną, įveikę ilgą kelionę autobusu, atvykome į nepakartojamą Vroclovo miestą, pastatytą ant 12 Odros upės salų. Antrąją dieną pasiekėme Saksonijos Šveicariją. Pirmasis objektas, kurį aplankėme, buvo kvapą gniaužiančios, Ratheino uolos. Tai - uolų, tarpeklių, stačių šlaitų ir akmeninių sienų labirintai. Vėliau vykome į didingą Kionigšteino tvirtovę. Saksonijos kunigaikščiai tvirtovėje saugojo meno lobius. Nuo jos gynybinės sienos atsiveria nuostabus vaizdas į Saksonijos Šveicariją. Toliau sekė išvykimas į Saksonijos žemių sostinę Drezdeną, seniau vadintu "Florencija prie Elbės upės". Ekskursija po miestą. Paskutiniąją kelionės dieną trumpam užsukome į Lodzę. Labiausiai įsiminė pasivaikščiojimas Piotrkovko gatve – ilgiausia, tik pėstiesiems skirta, gatvė Europoje. Kelionė paliko nepamirštamų įspūdžių. Už kelionę dėkojame mokytojui Edgarui Gabrielaičiui.

Lietuvos moksleivių dziudo čempionatas

Šių metų lapkričio 9-10 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos moksleivių dziudo čempionatas. Dvi dienas ant tatamio kovojo geriausi Lietuvos dziudo jaunieji sportininkai. Sėkmingai startavo ir mūsų gimnazijos auklėtiniai. Šarūnas Varanavičius svorio kategorijoje iki 38 kg užėmė 2 vietą. Ugnė Žvinytė svorio kategorijoje iki 40 kg iškovojo 3vietą.

Edukacinis užsiėmimas „Būk saugus“

Lapkričio 14 dieną Domeikavos gimnazijos mažieji mokinukai lankėsi Kauno m. priešgaisrinės gelbėjimo valdybos V-ojoje komandoje ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Būk saugus“. Mokiniai išgirdo apie ugniagesio gelbėtojo profesiją, jų kasdieninę veiklą. Pradinukams buvo pristatyta gelbėjimo technika ir amunicija. Užsiėmimo metu skatinamas mokinių atsakingas elgesys namuose, gatvėje, gamtoje.Baigiamasis Lietuvos - Lenkijos mainų projektų renginys

Lapkričio 7 d. Domeikavos gimnazijos Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamo projekto „Mus jungiantys tiltai: Kaunas – Liublinas“ atstovai (projekto koordinatorė Ada Micpovilienė ir jaunimo atstovė Augustė Trečiokaitė) buvo pakviesti į LR Vyriausybę pristatyti projekto rezultatus ir kartu aptarti mainų poveikį, projekto valdymą bei iškilusias problemas. Projektų dalyvius sveikino LR Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas D. Matulionis, Lietuvos - Lenkijos fondo ir Lietuvos - Ukrainos tarybos komitetų pirmininkas E. Bingelis. Po pristatymo LR Vyriausybės rūmuose, dirbdami grupėse su kitų mokyklų atstovais, mokėmės kurti projektus ir įvertinti jų kokybę bei poveikį.Pamoka „Saugus kelias į mokyklą“

Š.m. lapkričio 5 d. Domeikavos gimnazijoje vyko saugaus eismo pamokėlė, kurią vedė Kauno apskr. VPK bendruomenės pareigūnai Živilė Liutkevičė bei Linas Rudis. Svečiai papasakojo mokiniams, kaip elgtis kelyje, kodėl reikia dėvėti atšvaitus, kartu mokėsi saugiai eiti per gatvę. Buvo demonstruojamas mokomasis interaktyvus filmukas apie saugų eismą. Mokiniams buvo papasakota, kaip svarbu kelyje elgtis saugiai ir atsakingai, kad neatsitiktų skaudi nelaimė, kartu su pareigūnais mokėsi teisingai užsisegti atšvaitus.

KVIETIMAS dalyvauti konkurse ,,PRAEITIES STIPRYBĖ – DABARČIAI“

Mieli mokytojai, mokyklų vadovai,
Tikriausiai sutiksite, kad kiekvienoje mokykloje yra aktyvių, pilietiškų, smalsių, kūrybiškų ir išradingų mokinių, tikrų tyrinėtojų, ieškančių naujų atradimų, trokštančių pažinti ir suprasti mūsų istorinę praeitį, kad suaugę galėtų kurti mūsų valstybės ateitį. Ir kiekvienoje mokykloje yra mokytojų – šviesulių, pasiryžusių tokius mokinius paskatinti, padrąsinti sužinoti, patirti ir siekti daugiau. Todėl labai prašytume jiems perduoti šį mūsų laišką-kvietimą: Kviečiame vyresnių klasių mokinius (nuo 9 kl. ir vyresnius) ir jų mokytojus dalyvauti jau penktus metus vykstančiame respublikiniame mokinių konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“ – burti komandas, domėtis Lietuvos Laisvės kovų istorija ir nugalėti. Kiekvienas Lietuvos miestas, miestelis ar gyvenvietė turi savo Laisvės kovose pasiaukojančiai dalyvavusį asmenį (gal net ir ne vieną), kiekviena vietovė mena jaudinančią, tačiau jau galbūt primirštą, o jaunimui gal net nežinomą Laisvės kovų istoriją. Padėkite jas mums iš naujo atrasti ir papasakoti visai Lietuvai taip, kad suvirpintų širdis. Kad šios istorijos nepasimirštų, o būtų perduotos ateities kartoms. Juk labiausiai paliečia ir įsimena ne tie įvykiai ir faktai, kuriuos pasakoja vadovėliai, bet apie kuriuos perduodame vieni kitiems iš lūpų į lūpas. Galbūt Jūsų perteikiamos istorijos centrine ašimi bus Laisvės kovotojo ar knygnešio dienoraštis, nuotrauka ar asmeninis daiktas, kapas, paminklas, anų laikų įvykius menantis pastatas, slaptavietė, aikštė ar gatvelė, gal išlikęs artimųjų atmintyje gyvas tų įvykių liudininko pasakojimas ar istorinis dokumentas, gulintis nebylus vietos kraštotyros muziejuje. Papasakokite mums apie tai kūrybiškai. Jūsų darbas gali būti filmukas, interviu, įdomiai pateiktos nuotraukos, balsas už kadro ar pasakojimas per meno kūrinį (dainą, muziką, šokį, spektaklį), mokinių ranka piešta animacija (galima derinti ir viską kartu) – išraiškos formų gausa beribė. Dešimt jūsų įdomiausių ir labiausiai jaudinančių, įdomiai pateiktų istorijų pamatys visa Lietuva – darbai bus publikuoti naujienų ir žinių portale 15min.lt, iš kurių tris geriausius balsuodami išrinks portalo skaitytojai. Nuo praėjusių metų konkurso naujovė ir puiki naujiena dalyviams yra ta, kad norėdami padėti moksleiviams netradiciškai pažvelgti į istorinius įvykius ir juos kuo originaliau atskleisti, organizuojame Kūrybines dirbtuves: visos konkurse užsiregistravusios komandos sulaukia organizatorių pagalbos ir padrąsinimo – sausio-vasario mėnesiais juos aplanko kūrybinių dirbtuvių komanda (du meno ir istorijos sričių profesionalai), kuri atvyksta padėti moksleiviams atrasti ir išvystyti projektų idėjas, pakonsultuoti, patarti kaip kuo įdomiau ją pristatyti. Vienas iš projekto kūrybinių konsultantų Žilvinas Mažeikis sako: „Pastebėjau, kad jaunimas turi puikių idėjų. Jiems įdomi jų krašto istorija, ir kai įsidrąsina, jie sugalvoja nuostabių šiuolaikinių būdų atpasakoti, aktualizuoti vietos žmonių istorijas. Tiesa, kartais jiems nėra drąsu kūrybiškai veikti, nes juos vis dar kausto suvaržyta mokyklos aplinka, visuomenės poliarizacija – per dažnai mes nuvertiname ar iškeliame iki herojų lygmens paprastus žmones, pamiršdami, kad istorija yra sudėtinga, kompleksiška, o visi žmonės turi ir gerų ir blogų savybių. Dėl to jaunimas kartais nedrąsiai kalba, bijo kritikos, tačiau kai įsidrąsina – galima matyti, kad jie moka kritiškai vertinti šaltinius, supranta, kad dažnoje situacijoje nėra vieno paprasto atsakymo. Džiaugiuosi galėdamas lankyti mokyklas, nes projekte dalyvaujantys mokytojai yra ne tik savo dalykų ekspertai, tačiau ir labai motyvuoti, kūrybingi, norintys, kad vaikai ne tiesiog iškaltų datas, bet suprastų istorijos tėkmę, įvykių priežastis ir pasekmes.
Tad kviečiame iki gruodžio 6 d. registruotis El. paštas: pazinklaisve@gmail.com dalyvauti konkurse, ir profesionalų komanda atvyks į Jūsų mokyklą.
Keletas ankstesnių metų konkurso dalyvių darbų pavyzdžių:
https://www.youtube.com/watch?v=BbRcyzk2GdI
https://www.youtube.com/watch?v=5f84yvLDGPY
https://www.youtube.com/watch?v=zYwfW0w3z7A
https://www.youtube.com/watch?v=7Nu0fc8bHss
https://www.youtube.com/watch?v=rysIONgpEpM
Šiame konkurse pralaimėjusiųjų nebūna. Pirmąsias tris vietas laimėjusieji gauna diplomus ir piniginius prizus, parveža savo mokyklai garbingus apdovanojimus. Visi dalyviai ir jų mokytojai gauna padėkas. O net dešimt geriausius darbus pateikusių komandų drauge su visa klase pakviečiami į visos dienos įspūdžių kupinus renginius Vilniuje (aplanko Vilniaus universitetą, valandai tapdami tikrais jo studentais klausosi įdomios paskaitos ir diskutuoja su dėstytojais, paspaudžia ranką fakulteto dekanui, susitinka ir bendrauja su žymiais Lietuvos žmonėmis – jaunimą įkvepiančiomis „žvaigždėmis“, Kultūros ministerijos dėka nemokamai lanko įvairius muziejus (moderniojo meno MO muziejų, Valstybės pažinimo centrą, Valdovų rūmus, Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, Genocido aukų muziejų), svečiuojasi kariniame dalinyje, pietumis vaišinasi drauge su kariais, ir apiberti organizatorių dovanomis ir atminimo suvenyrais parveža įspūdžius į savo mokyklą. Visa informacija apie konkursą (nuostatai, dalyvavimo taisyklės ir konkurso eiga):
www.if.vu.lt/praeities-stiprybe-dabarciai
http://kam.lt/lt/moksleiviams/konkursai_2895/praeities_stiprybe.html
Konkurso naujienos:
Facebook: https://www.facebook.com/pazinklaisve
Konkursą organizuoja jungtinė Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto atstovų komanda.
Projekto koordinatorė Lina Kranauskienė, tel. (8 706) 72 378, (8 640) 08 378

Konkurso nuostatai
Plakatas


Projektas ,,Auginkime vieni kitus" startuoja!

Projekto esmė – savanoriška vyresnių klasių mokinių pagalba pradinių klasių mokiniams ugdymo ir socializacijos procese. Šešis mėnesius 31 vyresniųjų (5 – 8, I gimnazijos) klasių mokinys kuruos pradinukus. Bendrai veiklai – mokytis skaityti, lietuvių ir anglų kalbų, matematikos, ruošti pamokų, žaisti – projekto dalyviai rinksis vieną kartą per savaitę.Projektas "Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams"

Kauno r. Domeikavos gimnazija dalyvauja Erasmus+ programos Kauno rajono savivaldybės konsorciumo būdu įgyvendinamame projekte ,,Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“. Projekto tikslas – skleisti pozityviosios pedagogikos idėjas, kurios būtų naudingos visai Kauno rajono pedagoginei bendruomenei, atneštų pozityvių pokyčių į kuo daugiau mokyklų. Spalio 13 – 19 d. Ispanijoje, Esmovia mokymų centre Valensijoje, vykusiuose mokymuose „Positive education: Happy school“dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Morkūnienė. 29 d. vykusiame direkciniame pasitarime pavaduotoja gimnazijos mokytojus supažindino su Martino Seligmano pozityviosios psichologijos teorijos aspektais, pristatė praktinius pozityvaus ugdymo metodus, dalinosi įspūdžiais iš vizito Gvadavaliaros mergaičių mokykloje, kuri yra viena geriausių skirtingais reitingais vertinamų mokyklų. Gimnazijos mokytojai praktiškai išbandė pozityvaus mąstymo ugdymo metodą – mandalą.Pažinimo ir bendravimo tiltas į Liubliną

Rugsėjo 24 – 30 dienomis Kauno r. Domeikavos gimnazijos jaunimo grupė, kurios pagrindą sudarė folkloro ansamblio „Serbentėlė“ nariai, vyko į mainų vizitą Liublino karaliaus Kazimiero mokykloje. Projektas „Mus jungiantys tiltai“ vykdomas pagal Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų programą ir yra finansuojamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sutartis Nr. LMF 3, 2019 m. gegužės 24 d.). Vizito metu tiek Karaliaus Kazimiero mokykloje, tiek kitose erdvėse, organizuoti įvairūs renginiai ir edukacinis projektas „Liublino unijos 450-osios metinės“, kurio metu Lietuvos atstovai kartu su vietos jaunimu dalyvavo specialiai surengtoje ekskursijoje „Jogailaičių keliu“, o įgytas istorijos žinias ir patirtį pasitikrino orientaciniame žaidime po Liublino senamiestį. Projekto uždavinys – pasidalinti istorinio ir kultūrinio paveldo žiniomis, didinti tautinį sąmoningumą, ugdyti toleranciją, susidomėjimą artimąja kaimyne Lenkija ir griauti susidariusius stereotipus. Todėl veiklų metu buvo pristatytos šalių tradicijos, įtraukianti linksma koncertinė programa Karaliaus Kazimiero mokykloje, miesto merijoje ir Lietuvos aikštėje. Mūsų delegaciją labai maloniai priėmė miesto vicemeras, kuris greitai įsijungė į ,,Serbentėlės” šokėjų būrį. Daugiau apie Lenkijos istoriją ir geografiją projekto dalyviai sužinojo kelionėje į XVI amžių menantį miestą ant Vyslos kranto - Kazimierz Dolny. Naktinėje edukacinėje programoje daug sužinojome apie miestelio istoriją, genocido tragediją ir klaidžiojome ledynmetį menančios girios šaknų tarpekliu. Kiekvienos dienos popietę informacijos apibendrinimui ir filmo kūrimui Lietuvos ir Lenkijos jaunimas kartu leido laiką, diskutavo, reflektavo, pildė dienoraščius. O medžiagos ir nuotraukų tikrai gausu. Domeikavos jaunimas grįžo labai praturtėjęs, nes pažinimas yra kelias į atvirą širdį ir protą, o tai jau kito Erasmus KA2 projekto su lenkais ir italais koncepcija. Netrukus, vos už kelių savaičių, Kauno r. Domeikavos gimnazijoje priimsime naujuosius bičiulius iš Liublino.
Ada Micpovilienė
Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kviečiami aktyvūs Lietuvos 5-8 kl. mokytojai.
Esame Kompiuteriukų paramos fondas, įgyvendinęs iniciatyvą „Kompiuteriukai vaikams“ ir padovanojęs 20,6 tūkst. kompiuteriukų penktokams. Šiemet kviečiame net 100 mokyklų dalyvauti atrankoje į IT edukacijos projektą, gauti įrangą bei mokymus. Jau metus mūsų veikla yra nukreipta į mokytojus: reikiamų technologijų ir mokymų suteikimą, IT specialistų konsultacijas ir konkursų organizavimą. Iniciatyva „Kompiuteriukai vaikams“ nugalėjo Pasaulio viršūnių apdovanojimuose (angl. World Summit Awards, WSA) mokymosi ir švietimo kategorijoje. Nuolat bendraujame su rėmėjais, kviečiame verslą investuoti į švietimą, siekiame šiuolaikiško IT mokymo kiekvienoje Lietuvos mokykloje. Pernai pradėjome „Kompiuteriukų ralį“ - kuriame 40 atrinktų mokyklų, keitė savo IT pamokas naudodamos iš fondo gautus kompiuteriukų ir jų priedų komplektus. Čia rasite straipsnį apie „Kompiuteriukų ralio“ finišą birželio mėn. Laiško priede rasite išsamią programą bei mokytojų įspūdžių ir akimirkų iš pernai metų veiklų. Žinome, jog visas mokyklas pasiekė gamtos ir technologinių mokslų priemonės, kuriuose radote mikrovaldiklių, jutiklių, mikrokompiuterio priedų, robotų konstravimo rinkinių. Suprantame, jog mokykloms tai didžiulės galimybės ir iššūkiai. Todėl kviečiame du mokytojus, IT mokytoją ir vieną dalykininką, dalyvauti fondo organizuojamame „Kompiuteriukų ralis 2020“. Atrinktos mokyklos ir mokytojai gaus visokeriopos pagalbos bei sukauptos patirties, taikyti šias naujas technologijas pamokų metu. Kviečiame mokyklas būti pažangiomis, inovatyviomis, o mokytojus mokytis, eksperimentuoti, taikyti gautą įrangą vedant interaktyvias integruotas pamokas. Iki spalio 14 d. pildykite registracijos anketą ir dalyvaukite 100 mokyklų atrankoje (arba persiųskite suinteresuotam mokytojui)!

Plačiau apie „Kompiuteriukų ralio“ projektą bei programą rasite prisegtuke.


Sveikiname su mokslo metų pradžios švente!
Sveikiname!

Baigiamajame konkursų moksleiviams renginyje birželio 21 d. buvo skelbiami absoliutūs konkurso "Mėgstamiausias Informiko patiekalas" laureatai II vieta - Karina Volosenkovaitė (8 kl.) NVŠ "Kodo karta"

Skelbiami 5-8 kl. kategorijos laureatai, dalyvavę konkurse "Informiko mėgstamiausias patiekalas" Laureatams prizus įteikėme Baigiamajame renginyje, kuris vyko birželio 21 d. KTU Informatikos fakultete.
Mielieji,
Naujuosius mokslo metus gerai nusiteikę pradedame rugsėjo 2 d. (pirmadienį).
9 val. Šv. Mišios Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje.
10 val. šventė Domeikavos gimnazijoje.
AdministracijaVadovėlių išdavimas mokiniams

Vadovėlius 2019-2020 m. m. mokiniai gali pasiimti Knygų sandėlyje (pusrūsyje, 6 kab.)
(parsisiųsti šį dokumentą MSWORD formate)

Gerų, linksmų atostogų visiems, mažiems ir dideliems!
Socialinė įtrauktis mokykloje: Europos šalių patirtis

Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ada Micpovilienė birželio 23-25 d. dalyvavo Erasmus+ tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminare Nyderlanduose, Wageningen mieste, kurį dotavo Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF). Tarpsektorinį teminį seminarą „Social Inclusion and diversity“ („Socialinė įtrauktis ir įvairovė“) organizavo Nyderlandų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „National Agency Erasmus+ Education and Training“). Seminaro tikslas - parodyti, kaip pasiekti svajonę, kad kiekvienas vidurinės mokyklos mokinys ar net suaugęs besimokantysis turėtų teisę gauti visapusišką švietimo pagalbą, galimybę augti ir tobulėti bet kuriame ugdymosi etape. Seminaro organizatoriai sukvietė pranešėjus praktikus iš Belgijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų mokyklų bei universitetų, kurie pasidalijo sėkminga įtraukaus ugdymo patirtimi klasėje ir naujausiais moksliniais tyrimais ir jų taikymo pavyzdžiais. Buvo kalbama apie pozityvų tarptautinio bendradarbiavimo Erasmus+ projektuose poveikį, pačių projektų kūrimo etapus ir jų tikslingumą. Mokymai vyko taikant interaktyvius metodus: komandinį darbą, diskusijas, kūrybines veiklas. Buvo įdomu ir naudinga ne tik išgirsti pranešėjų mintis, bet ir pasidalinti ugdymo(si) pasiekimais ir problemomis su kolegomis iš daugelio Europos mokyklų ir profesinio ugdymo įstaigų bei universitetų – tai padeda giliau suvokti, kad mes visi siekiame to paties tikslo. Mokslo metų pabaiga labai tinkamas metas įgyti naujų žinių, idėjų, įgūdžių bei įrankių, kurie padės kurti tobulesnės ugdymo įstaigos viziją ir persikels į Domeikavos gimnazijos naująjį ugdymo planą. O turtingas naujų bendraminčių kolegų ratas leis kokybiškiau ir efektyviau bendradarbiauti ir rengti naujus Erasmus+ projektus.

Plačiau žiūrėkite mygtukas "Tarptautinė veikla" šoninis meniu